top of page

 ORDNA BEGRAVNING

En varm och personlig begravning betyder så mycket

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne finns den alltid kvar. Begravningen ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Ett tillfälle att uppleva en länk till den människa du förlorat. 

Alla människor är unika. Det gäller även hur man vill ha en begravning och hur man vill gå tillväga när man planerar den. Vi vill stötta dig oavsett hur du vill göra.

 ORDNA BEGRAVNING

En varm och personlig begravning betyder så mycket

I tid räknat tar en begravning inte så stort utrymme, men i ditt minne finns den alltid kvar. Begravningen ger en möjlighet att skapa en fin upplevelse av ett avsked. Ett tillfälle att uppleva en länk till den människa du förlorat. 

Alla människor är unika. Det gäller även hur man vill ha en begravning och hur man vill gå tillväga när man planerar den. Vi vill stötta dig oavsett hur du vill göra.

Prisexempel

Hos oss på Götmars får du högkvalitativa produkter och lokalproducerade tjänster från våra medarbetare som alltid finns nära dig. Det betyder dock inte att vi är dyrare än våra rikstäckande och internetbaserade kollegor i branschen. Det gör att vi kan skapa en skräddarsydd begravning utifrån er situation till konkurrenskraftiga priser.

Här presenterar vi några begravningsexempel för att du ska få en känsla för vad det kostar. Du kan ändra vad du vill själv, och vi lämnar alltid en dokumentation/offert för begravningen när vi gått igenom hur du vill ha den.

I kyrkan

Begravningsgudstjänsten kan ske i Svenska kyrkan för den som är medlem.  Vid särskilda fall kan kyrkan användas för icke tillhöriga men då mot en kostnad. 

I ett kapell

Begravningsceremonin kan ske i ett kapell både för begravningar i Svenska kyrkans ordning och borgerlig ordning. 

Annan lokal

Begravningsceremonin kan ske i en frikyrka, i Folkets hus eller i en lada på landet. 

Utomhus

Begravningsceremonin kan ske ute på kyrkogården, i en trädgård eller vid  en sjö. 

2. Var kan begravningen ske?

Ceremoni med kista

Ceremoni med kista är fortfarande det vanligaste ceremoniformen. Ceremonin och kremeringen ska äga rum inom en månad efter dödsfallet.  Avskedet kan ske i ceremonilokalen eller vid graven. 

Ceremoni med urna

Allt fler väljer att ha en ceremoni med urna.  Kremeringen sker då innan ceremonin. Avskedet sker i ceremonilokalen eller vid graven beroende på var den avlidne ska gravsättas.  

Ingen ceremoni

Gravsättning av den avlidne sker utan att man först har haft en ceremoni. 

3. Ceremoni

Kistgrav

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den vanligaste ceremoniformen i sverige. En präst från svenskan kyrkan planerar begravningsakten tillsammans mer er som anhöriga.

Urngrav

Götmars har lång tradition av att hjälpa människor med begravning i någon av våra svenska frikyrkorörelser. Begravning i en frikyrka präglas ofta av att församlingen tar en stor del i den praktiska planeringen av en begravning.

Minneslund

En borgerlig begravning kan du som anhörig utforma helt fritt efter den avlidnes och de efterlevandes önskan. Begravningen kan vara innehålla religösa inslag även om den oftast är religöst neutral eller ateistisk.

4. Gravplats och gravsättning

Kista & urna

Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är den vanligaste ceremoniformen i sverige. En präst från svenskan kyrkan planerar begravningsakten tillsammans mer er som anhöriga.

Frikyrka

Götmars har lång tradition av att hjälpa människor med begravning i någon av våra svenska frikyrkorörelser. Begravning i en frikyrka präglas ofta av att församlingen tar en stor del i den praktiska planeringen av en begravning.

Borgerlig

En borgerlig begravning kan du som anhörig utforma helt fritt efter den avlidnes och de efterlevandes önskan. Begravningen kan vara innehålla religösa inslag även om den oftast är religöst neutral eller ateistisk.

1. Kyrklig eller borgerlig begravning?

Hultcrantz är sedan 2018 en del av familjeföretaget Götmars. Från och med 1 november byter vi namn till Götmars. Det gör att vi får ännu bättre möjligheter att ge våra kunder bästa service. Du kommer även fortsättningsvis möta samma erfarna och engagerade personal på våra kontor. 

bottom of page