Våra produkter och tjänster

Vi på Hultcrantz Begravningsbyrå erhåller självklart ett fullt sortiment av de produkter som har samband med ett dödsfall, såsom kistor, urnor och gravvårdar. Även juridiska tjänster i samband med arvsskiften och bouppteckning hjälper vi naturligtvis till med.

Vad många kanske inte tänker på är att vi även har möjlighet att hjälpa till med den personliga planeringen i form av försäkringar, testamenten och inte minst dina egna önskemål inför livets slut.

Vi vet att de tjänster vi erbjuder är av personlig natur och du är alltid välkommen in till oss på byrån för ett personligt besök, där vi kan hjälpa till och besvara frågor i lugn och ro. Kontakta oss för prisuppgifter och andra frågor.

Lokala traditioner

Av naturliga skäl så skiljer sig traditionerna åt mellan olika orter och regioner i Sverige på samma sätt som de självklart skiljer sig mellan olika platser i världen. Vi på Hultcrantz Begravningsbyrå har naturligtvis stor erfarenhet av de lokala sedvänjorna och tar hänsyn till dessa i våra uppdrag.

Begravningstraditioner på vår ort

Har du frågor kring vad som gäller just här i vår region är du välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna om lokala seder och bruk

Få hjälp med försäkringar och konton på sociala medier

Med hjälp av vårt samarbete med Efterhjälpen kan vi nu hjälpa till med att leta rätt på den avlidnes försäkringar och konton på sociala medier.

– Finns det försäkringar efter en avliden som du som anhöriga inte vet om?
Genom Efterhjälpen kan vi kontrollera om det finns tillgångar i försäkringar efter en person som avlidit. Efterhjälpen har möjlighet att söka igenom 98,5% av de livförsäkringar som finns på den svenska marknaden.

– Vad händer med konton på sociala medier när någon har gått bort?
Tidigare har det varit svårt att göra något åt konton på exempelvis Facebook när någon gått bort, om inte de anhöriga haft inloggningsuppgifterna. Aftercloud hjälper till med att avsluta och/eller spara ner innehållet på den avlidnes konton. Tjänsterna gäller konton på de största sociala medierna.