Katolska kyrkan

Sverige var katolskt från Ansgars dagar till Gustaf Wasas reformation på 1500-talet. Under nästan 300 år var katolicismen för- bjuden i Sverige. Katolsk betyder allmän eller allomfattande och innebär att kyrkan skall vara en, med olika nationaliteter, språk, mm. Kyrkans överhuvud är påven som också är statschef i Vatikanstaten.

Varje katolik är en del av Kristi kropp.
 Sedan andra Vatikankonciliet kan katolikerna välja mellan kremationsbegravning 
eller jordbegravning. Ofta hålls begravningsgudstjänsten i en katolsk kyrka och då som regel som mässa, en hel nattvardsgudstjänst där man först på slutet ber för den döde. Man ber då inte direkt till Gud utan genom jungfru Maria och helgonen.
 För att en grav skall vara katolsk skall den vara invigd, dvs välsignad, av en katolsk präst innan kistan sänks. På vissa orter förekommer egna katolska begravningsplatser.

  • Följer svenska begravningsseder
  • Rökelse vanligt
  • Vanligen många begravningsgäster
  • Kremation undantagsfall