Testamente

Det finns många skäl till varför det är viktigt att upprätta ett testamente. Förmodligen är det den viktigaste handling du någonsin undertecknar. Alla behöver ett testamente men utformningen av innehållet är beroende av din specifika livssituation. Avgörande faktorer är exempelvis hur familjen ser ut och olika egendomsförhållanden. Det är viktigt att testamentet uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas.

Hos oss på Götmars är du i trygga händer. Vi har stor erfarenhet på området och kan på bästa sätt hjälpa dig att utforma handlingen korrekt så att resultatet blir som du har tänkt dig den dag du är borta.

Det finns inget centralt register eller någon bevakning av testamenten. Ett testamente som förvaras hemma, i kassaskåp eller i bankfack kan försvinna och det är ofta svårt att avgöra om handlingen kommit bort av misstag eller förstörts. Vi rekommenderar därför att du förvarar ditt testamente i vår dokumentförvaringsdepå.

Rådgivning och testamente – vad kostar det?

Vi lever alla våra liv olika. Därför blir också förutsättningarna när ett arv ska fördelas olika. Lagstiftningen har en ”standardmall” för testamenten men den passar inte alla. Att planera och skriva ett testamente är därför en viktig förutsättning för att kunna skydda sina nära och kära eller för att göra en fördelning som känns rätt.

Testamentet är inte – som det kan låta som – ett enkelt pappersdokument. Få dokument har sysselsatt jurister och skapat osämja i familjer så mycket som ett undermåligt testamente.

Att upprätta ett testamente ska, enligt vår mening, säkerställa att du så långt det går får fram din vilja utan att skapa onödiga tvister. I verkligheten är det inte alltid så.

För detta krävs några moment:

  • En ordentlig utredning om förutsättningar, tidigare arv, enskild egendom och släktförhållanden.

  • Att alternativa scenarier gås igenom. Det kan till exempel handla om att en testamentstagare är avliden.

  • Ett bra och individuellt formulerat testamente som inte ger utrymme för tolkningsproblem. Vi undviker gärna schabloniserade formuleringar och mallar för att i stället i klartext konkret skriva ut vad om ska ske. En vanlig källa till tolkningsproblem är inte lagstadgade uttryck som ”fri förfoganderätt” och ”orubbat bo”.

  • En utbildad och på ämnesområdet kunnig jurist med erfarenhet av boutredningar och testamentstolkning.

Om du anlitar oss på Götmars ser vi till att alla dessa moment finns med och du kan känna dig trygg. Vad det kostar beror på hur omfattande utredning som krävs inför testamentsskrivningen.