JURIDIK

Hultcrantz välmeriterade familjejuridiska enhet heter Götmars Juridik. Här finns fyra jurister, sex boutredare och tre juristassistenter. Vi arbetar i huvudsak med familjerätt och är specialiserade på arvsrätt och ekonomisk familjerätt. Tillsammans med dig som kund går våra kompetenta jurister igenom just dina förutsättningar och din juridiska situation så att du kan känna dig trygg i att rådgivningen är professionell och individanpassad. Oavsett om du behöver hjälp med att skriva ett testamente eller vill att vi ska ta hand om en omfattande dödsboförvaltning, kan du räkna med pedagogisk, effektiv och prisvärd specialisthjälp. Götmars samarbetar med banker och erbjuder juridisk rådgivning till såväl deras anställda som kunder. Ett flertal begravningsbyråer runt om i landet anlitar även våra jurister när det bland annat handlar om större boutredningar och arvskiften.

Lagstiftningen som behandlar familjerätten kan vara ganska komplicerad och svår att förstå. Det är viktigt att rätta sig efter den bortgångnes vilja och att alla efterlevande blir behandlade på rätt sätt. Tveka därför inte att ta emot råd av våra sakkunniga jurister.

 

Vi ger dig trygg juridisk rådgivning för alla skeden i livet och kan hjälpa dig med svaren på de vardagsfrågor som du funderar över.

Har du tänkt igenom din egen situation och hur dina familjeförhållanden påverkar dig? Vi är vana vid att utreda både komplicerade och enkla juridiska frågor. Några exempel på frågor som kan uppkomma är:

  • Vem ärver mig om jag har barn i ett tidigare förhållande?

  • Hur kan jag påverka arvsordningen?

  • Ärver make enskild egendom?

  • Vad är enskild egendom och hur uppstår den?

  • Ärver sambor varandra? Vad händer om vi har gemensamma barn?

  • Kan ett samboavtal sätta lagen åt sidan?

  • Vad gäller om vi har olika stor insats till den gemensamma bostaden men äger hälften var?

  • Kan jag förena en gåva med ett villkor?

Frågorna är många – vi kan hjälpa dig med svaren

Andreas Albinsson

Jurist

andreas.albinsson@gotmars.se

Direkttel: 010-188 79 17